triangle dotted-square solid-square circle

Mühasibatlıq Xidməti

mindart

Vergi və Mühasibatlıq Xidməti

 

 • Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin tərtib edilməsi;
 • Görülmüş iş və xidmətlərə, satılmış mallara görə daxil olmuş vəsaitə əsasən vergilərin hesablanması
 • Sadələşdirilmiş vergi üzrə dövlət büdcəsi ilə hesablaşmaların aparılması
 • ƏDV bəyannaməsinin tərtib və təqdim edilməsi;
 • Digər vergi bəyannamələrinin təqdim olunması
 • Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində vergi bəyannaməsi
 • Müəssisənin fəaliyyət növündən asılı olaraq görülmüş işlərə və satılmış mallara görə hesab fakturaların,qaimə fakturaların, təhvil-təslim aktlarının hazırlanması;
 • Debitorlar üzrə müqavilə şətlərinə uyğun olaraq borcların zamanında ödənilməsinə nəzarət;
 • Kreditorlarla hesablaşmaların aparılması;
 • Pul vəsaitinin hərəkətinin hesabatı;
 • ƏDV depozit hesabı üzrə əməliyyatlarının aparılması və təqibi;
 • Bank hesabatlarının hazırlanması;
 • Əmək haqqı üzrə vergi və sosial sığorta haqqlarının ödənişinin həyata keçirilməsi;
 • İşçi heyətinə əmək haqqının hesablanması və ödənilməsi;
 • Anbarın uçotunun aparılması;
 • Əsas vəsaitlərin uçotunun aparılması;
 • İdxal-ixrac əməliyytları zamanı yük gömrük bəyannamələri üzrə işlərin görülməsi.