triangle dotted-square solid-square circle

Biznes Plan 

Son zamanlar ölkəmizin bazar iqtisadiyyatına keçməsi ilə əlaqədar olaraq biznesin planlanlaşdırılması vacib məsələlədər biri olmuşdur. Bu yerdə Biznes – Plan termini qarşımıza çıxır. Biznes-Plan iki hissədən: görüləcək işin ideyasından, məqsədindən və bu ideyanın, məqsədin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Başqa sözlə dedikdə Biznes-Planda  təqdim edilən biznesin gəlir əldə etmək məqsədindən danışılır. Biznes-Planın tərtib edilməsinin 3 əhəmiyyəti vardır.

  • 1. Biznes-Plan – biznesin, yəni gəlir əldə etməyin idarə olunmasının əsaslarını hazırlamaqda istifadə edilə bilər.
  • 2. Biznes-Plan elə bir alətdir ki, iş adamı onun köməkliyi ilə təsərrüfatın müəyyən dövr ərzində faktiki fəaliyyətinin nəticələrini qiymətləndirə bilər.
  • 3. Biznes-Plan – təsərrüfatın inkişafına pul vəsaitinin cəlb edilməsinin, «tapılmasının» vasitəsidir. 66

Magistr hazırlığı üçün qeydiyyat

Dövlət qulluğu hazırlığı üçün qeydiyyat

Mühasibat uçotu və 1C hazırlığı üçün qeydiyyat