triangle dotted-square solid-square circle

Xəbərlər

may 20 2021

Büdcə Rekvizitləri

Büdcə səviyyəsinin kodu və büdcə təsnifat kodları

fev 24 2021

Françayzinq nədir?

Françayzinq nədir? Bir tərəfin (françayzer) ödəniş əsasında digər tərəfə (françayzi) öz biznesinin idarə edilməsi hüququnun verilməsidir, bir növ icar...